מילוי חוות הדעת יאפשר לנו ללמוד על חולשות וחוזקות ולשפר את השירות למטופלים ויעזור למטופלים להכיר את המרפאה.
חוות הדעת/ההמלצות יפורסמו כפי שנכתבו.
תודה רבה על שיתוף הפעולה
ד"ר גלעד
*
*
שדה תאריך
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

כבר הגבת.

ניתן לשלוח טופס זה רק פעם אחת.